Bio kanalizācijas ierīkošana – objekts Jauncekulē

15.02.2024

Objekts atrodas Pierīgā – Jauncekulē, Stopiņu novadā. Zemes gabaliem šajā reģionā (piemēram, Getliņos, Dārziņos, Jāņupē, Dzērumos un citviet) nereti augsne ir ļoti mitra, kūdraina – ar augstiem gruntsūdeņiem. Klients izvēlējās bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kas paredzēta mājsaimniecībai līdz četriem cilvēkiem.

Uzsākot rakšanas darbus pirmais solis ir notekūdeņu izvada ierīkošana no ēkas, jo tāds nebija iepriekš ierīkots. Ja izvads atrodas tālu no dzīvojamās mājas, tad jāparedz mucu padziļināšana, kas savukārt nozīmē papildus izdevumus,  pagarinājumus utt. Tāpēc papildus uz objektu tika noorganizēta arī atsūknēšanas iekārtas mašīna (uzsākot darbus, tā beigās nebija nepieciešama, bet bijām gatavi arī tam, ka varētu būt nepieciešama atsūknēšana).

Iekštelpās jau izvads, lai nodrošinātu tālāku komunikāciju ierīkošana. Muca tiek ierakta taj paredzētajā vietā

Tālākais process paredz bioloģiskās attīrīšanas iekārtas piepildīšanu ar ūdeni, lai tvertne netiktu uzstumta augstākajos zemes slāņos – tādējādi tiek nodrošināts tas, ka tvertne stabili atrodas taj paredzētajā vietā .

Pēc iekārtas nolīmeņošanas seko aizrakšanas darbi.

Papildus tiek uzstādīta arī kompresora kaste, kas nodrošina gaisa plūsmu uz bioloģisko attīrīšanas iekārtu. Tā patērē aptuveni 70 kW/stundā un ir ļoti ekonomiska. Jārēķinās, ka patēriņš vidēji mēnesī sastāda EUR 4.00

Šajā objektā infiltrācijas lauka izmērs izvēlēts salīdzinoši neliels, jo teritorijā ir kūdraina zeme, tādējādi atvieglojot ūdens uzsūkšanu. Inflitrācijas lauka slāņus veido grants, oļi. Pa virsu ir zilā drenāžas truba, pēc tam viss tiek noklāts ar ģeotekstilu.

Ģeotekstils tiek izmantots ar mērķi, lai infiltrācijas laukā iekšā nebirtu melnzeme. Oļi savukārt nodrošina to, lai veidotos gaisa kabata, kurā dzīvot baktērijām un gruntsūdeņi no attīrīšanas iekārtas varētu vieglāk uzsūkties zemē.
Infiltrācijas lauks tika veidots salīdzinoši sekls – aptuveni 1m dziļumā. Nebija nepieciešama arī sūkņa aka, jo grunts līmenis nebija pārāk augsts – tas sākās no pusotra metra, bet infiltrācijas lauks – tikai 1 metra dziļumā. Gadījumā,ja objektā būtu augsti gruntsūdeņi, tie tiktu celti augšā un infiltrācijas lauks būtu 30 – 40cm zem zemes līmeņa.

Visbeidzot tiek veikti zemes līdzināšanas darbi. Gadījumos, kad pāri paliek liekā grunts, īpašniekam to ir iespēja izmantot zemes teritorijas reljefa izlīdzināšanaim, taču, ja nav tādas vajadzības, piedāvājam arī tās izvešanu.

Bioloģiskās kanalizācijas cena ar uzstādīšanu un nepieciešamajiem materiāliem sastādīja aptuveni ir EUR 3,000.