Pilsētas ūdens pieslēguma trūkums un augstās ūdensvada izbūves izmaksas ne tikai lauku rajonos un priekšpilsētās, bet arī lielo vai mazo pilsētu nomalēs liek īpašniekiem patstāvīgi risināt jautājumu par ūdensvada izbūvi savos īpašumos. Iedzīvotājiem ir jāierīko savās mājsaimniecībās autonomā ūdens apgāde, izmantojot dažādas tehnoloģijas, no kurām galvenā ir urbšana ūdens apgādei un aku rakšana.

Ūdensvada un kanalizācijas projektēšanas procesā noteikti jāņem vērā akas dziļums, ūdens izmantošanas apjoms un vēl citus būtiskus faktorus, kas to var ietekmēt. Turklāt ūdensapgādes sistēmai jānodrošina nepieciešamais ūdens spiediens atbilstošu attiecīgajai ēkai. Sistēmai jābūt apkārtējai videi draudzīgai un katram klientam pieejamām eksplutācijas izmaksām.

“Eco Tehnoloģijas” – optimāli risinājumi kompleksai ūdens attīrīšana no:

  • cietības sāļiem;
  • mehāniskām daļām;
  • izšķīdušiem piemaisījumiem;
  • baktērijām