Lai nodrošinātu to, ka bioloģiskās attīrīšanas iekārtas darbotos maksimāli efektīvi, ir nepieciešama regulāra apkope. Mūsu uzstādītajām iekārtām piedāvājam pilnu servisu, veicot to regulāru uzraudzību un apkopi, tādējādi nodrošinot nevainojamu darbību un izvairoties no avāriju iespējamības un bojājumiem ilgtermiņā. Kopā ar SIA Eco Tehnoloģijas bioloģisko attīrīšanas iekārtu apkope ir ērta un vienkārša – piesakiet Jums ērtu laiku apkopes darbu veikšanai un mūsu profesionāļi parūpēsies par pārējo.

 1. Izbūvējot autonomo kanalizācijas un notekūdeņu sistēmu, būtiski ir parūpēties par attīrīšanas iekārtas tehnisko stāvokli. Nereti gadījumos, kad nav veiktas regulāras apkopes, teritorijas īpašnieki var saskarties ar tādām problēmām kā:

  neatbilstoša iekārtas darbība – kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanas process nav efektīvs un nenorit atbilstoši izvēlētās iekārtas parametriem un funkcijām;

  Tehniski bojājumi kādā no iekārtas komponentēm, sūkņa stacijā vai savienojumos;

  Nelāgas smakas, kas rodas aizdambējumu rezultātā.

 2. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” bioloģiskās attīrīšanas iekārtas apkope veicama reizi gadā, taču pieredze rāda, ka atbilstošas darbības nodrošināšanai rekomendējams paredzēt bioloģiskās kanalizācijas vai septiķa apkopi veikt divas reizes gadā.

 3. Defektu konstatēšana, vizuālā pārbaude, defektācijas akta sastādīšana un konsultācijas iekārtas īpašniekiem par piemērotāko tehnisko risinājumu;

  Standarta mērījumi – dūņu koncentrācijas noteikšana, skābekļa un pH līmeņa mērīšana;

  Tīrīšanas darbi un tehniskā apkope – tvertņu attīrīšana no mehāniskajiem piemaisījumiem, lieko dūņu atsūknēšana, remontdarbi vai iekārtas maiņa;

  Aktīvo dūņu papildināšana iekārtas darbības atjaunošanai;

  Sūkņakas jeb sūkņu stacija pārbaude, remonts vai aizvietošana uz remonta laiku;

  Infiltrācijas lauka apkopes darbi, kā arī tīrīšana un nepieciešamības gadījumā – pārbūve;

  Savienojumu un kanalizācijas cauruļu pārbaude, tīrīšana, nomaiņa vai remonts;

  Personalizēti risinājumi specifiskākos gadījumos, kad vajadzīgi citi apkopes darbi.

 4. Kanalizācijas sistēma ir šķietami pašsaprotama daļa no ikvienas mājsaimniecības komunikācijām, tomēr tā ir vitāli nozīmīga un neatņemama daļa no mūsu ikdienas. Mūsu specializācija ir tieši autonomo kanalizācijas sistēmu (septiķu un bio kanalizāciju) ierīkošana, un gadu gaitā varam lepoties ar virkni apmierinātu klientu veiksmes stāstiem un realizētiem projektiem visā Latvijā. Mēs izvēlamies iekārtas ar CE marķējumu no uzticamiem ražotājiem un varam lepoties ar montāžas darbinieku precizitāti, entuziasmu, darba ētiku un augstu atbildības sajūtu.

  Ja arī Jūsu īpašumā nepieciešama bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūve vai apkope, aicinām pieteikties bezmaksas konsultācijai.