Bio kanalizācija – iegādes un montāžas ceļvedis

15.02.2024

Attēls: www.ecotehnologijas.lv

Ja jums ir mājsaimniecība, kas atrodas tādā vietā, kur nav iespējams pieslēgties pie centrālās kanalizācijas tīkla un attīrīt notekūdeņus, ir svarīgi izvēlēties piemērotu un videi draudzīgu risinājumu. Viens no labākajiem risinājumiem ir izmantot bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Tomēr ir svarīgi ņemt vērā dažus faktorus, ja esat īpašnieks individuālajai kanalizācijas sistēmai. Jums ir jāizvēlas piemērota bio kanalizācijas iekārta, kas atbilst jūsu vajadzībām, un jāapsver montāžas procesa aspekti. Lai uzzinātu vairāk par šiem jautājumiem, turpiniet lasīt šajā rakstā.

Kā darbojas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas?

Notekūdeņu attīrīšanas standarta darbības princips ir notekūdeņu savākšana speciālā tvertnē. Attīrīšanas process ir bioloģisks, kur mikroorganismi sadala un barojas ar notekūdeņos esošajiem organiskajiem piesārņojumiem, tādējādi attīrot ūdeni. Bioloģiskā ūdens attīrīšana parasti tiek iedalīta aerobos un anaerobos procesos: aerobais process ietver skābekli, bet anaerobais notiek bez skābekļa.

Lai baktērijām tvertnē būtu iespējams veikt svarīgākos attīrīšanas procesus, nepieciešams skābeklis. Tāpēc bieži vien bio kanalizācijas iekārtas tiek papildinātas ar gaisa kompresoru, kas nodrošina gaisa pieplūdi tvertnē starp netīro ūdens ieplūdi un attīrītā ūdens izplūdi.

No kā atkarīga bio attīrīšanas iekārtas cena?

Galvenie faktori, kas ietekmē bioloģiskās attīrīšanas iekārtas cenu, ir šādi:

 • Iekārtas veids (bio kanalizācija, septiķis);
 • Atrašanās vieta (augsti vai zemi gruntsūdeņi, iespējas ūdens novadīšanai utt.);
 • Infiltrācijas lauks (izmantošana gadījumos, kad nav iespējams novadīt notekūdeņus grāvī vai dīķī).

Mūsdienās pieejams plašs bioloģiskās attīrīšanas iekārtu klāsts dažādām vajadzībām. Ir gan iekārtas privātmājām, gan tehnoloģijas rūpnieciskiem notekūdeņu apjomiem, piemēram, ražotnēm.

Aptuvenās izmaksas privātmājām svārstās no 2000 līdz 4500 eiro atkarībā no izvēlētās iekārtas un montāžas sarežģītības līmeņa.

Individuālo kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir jābūt uzmanīgiem – pirms darbu sākšanas ir svarīgi sazināties ar vietējo pašvaldības būvvaldi. Tā sniegs informāciju par pašvaldības noteikumiem un ierobežojumiem, ja tādi ir. Ieteicams izvēlēties iekārtas ar CE marķējumu, kas liecina, ka tās ir pārbaudītas un atbilst ES prasībām.

Būtiskākie ieguvumi no bio kanalizācijas

 • Tā var tikt uzstādīta jebkurā īpašnieka izvēlētā vietā, aizņemot nelielu platību;
 • Tā ir vienkārša lietošanā un nesagādā nepatīkamu smaku vai troksni;
 • Bioloģiskā kanalizācija ir energoefektīva;
 • Iekārta ir viegli transportējama un to var pārvietot pēc vajadzības;
 • Ilgtermiņā bioloģiskā kanalizācija ir ekonomiski izdevīga;
 • Tā nodrošina neierobežotu darbības ilgumu;
 • Bioloģiskā attīrīšana ir efektīva slāpekļa un fosfora noņemšanā;
 • Attīrīto ūdeni var novadīt lietus notekūdeņu sistēmās, ūdenstilpnēs, infiltrēt augsnes vai izmantot kā tehnisko ūdeni mājsaimniecībā;
 • Bioloģiskās attīrīšanas procesi nav toksiski un neietekmē mājsaimniecības sadzīves ķīmijas tīrīšanas līdzekļus;
 • Nav nepieciešamas papildus izejvielas vai ķīmiskie līdzekļi;
 • Bioloģiskā kanalizācija ir kompakta un tiek segta ar plastmasas vai dzelzs vāku;
 • Vienu tvertnē ir integrēti visi bioloģiskās attīrīšanas procesi;
 • Bio kanalizācijas ierīkošana var tikt veikta 1-2 dienu laikā;
 • Ekspluatācijas izdevumi ir minimāli;
 • Ir iespējama atkārtota iekārtas uzstādīšana citā vietā;
 • Pieejami dažādi tehniskie risinājumi un renovācijas iespējas.

Ko ņemt vērā pirms bioloģiskās kanalizācijas iegādes un montāžas?

 1. Mājsaimniecības cilvēku skaits – jāapzinās, cik daudz cilvēku ikdienā lieto ūdeni un kādi ir viņu ūdens patēriņa paradumi. Jo vairāk cilvēku, jo lielākai jābūt attiecīgās iekārtas tvertnei, jo patērētais ūdens daudzums ir lielāks.
 2. Gruntsūdeņu līmenis – īpašuma atrašanās vieta ir ļoti nozīmīga. Zemu gruntsūdeņu gadījumā, lai sasniegtu ūdeni, būs nepieciešams rakt dziļi. Augsti gruntsūdeņi, no otras puses, nozīmē, ka ūdens var parādīties jau pāris lāpstu dziļuma. Īpašumos ar augstiem gruntsūdeņiem bioloģiskās attīrīšanas iekārtas uzstādīšanas izmaksas parasti ir augstākas.
 3. Bioloģiskās kanalizācijas iekārtas ir vienīgais atļautais autonomās kanalizācijas veids vietās, kur ir augsti gruntsūdeņi, un to izmantošana ir oficiāli atļauta.

Kādas ir biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties?

Attēls: www.ecotehnologijas.lv

Dažos Latvijas apgabalos bioloģiskās kanalizācijas īpašnieki saskaras ar augstu gruntsūdeņu līmeņa problēmu zemes gabalā, kur atrodas ēka vai paredzēta kanalizācijas sistēma. Gruntsūdeņu līmenis svārstās atkarībā no sezonas, ar izteiktākām svārstībām pavasarī un rudenī, bet mazākā mērā sausajos vasaras mēnešos. Latvijā gruntsūdeņi ir visdziļāk pauguru reģionos (piemēram, Vidzemē, Latgalē, Alūksnes augstienē), kur smilšainie un grantainie nogulumi sasniedz ievērojamu biezumu (10-15 metri).

Pirms bioloģiskās kanalizācijas vai septiķa iegādes ir svarīgi noskaidrot, vai tā atbilst konkrētās apbūves teritorijas noteikumiem attiecībā uz attīrīšanas veiktspēju (prasības var atšķirties dažādās pašvaldībās).

Pirms iekārtas iegādāšanās ir jābūt informētam par šādiem faktoriem:

 • Grunts īpašības, piemēram, grunts sastāvs, gruntsūdeņu līmenis un tā svārstības, kas ir svarīgas iekārtas uzstādīšanai un darbībai;
 • Objekta īpašības, piemēram, vai tas atrodas dabas parkā vai netālu no aizsargājamas ūdenstilpnes, kas varētu ietekmēt attīrīšanas procesu un vides aizsardzību;
 • Notekūdeņu sastāvs, jo tas var atšķirties atkarībā no avotiem (komunālie, saimnieciskie, rūpnieciskie notekūdeņi) un ir jāņem vērā, vai attiecīgā iekārta spēj attīrīt konkrēto sastāvu;
 • Attīrīto notekūdeņu novadīšanas vieta, jo nepieciešams izvēlēties piemērotu veidu, vai tas būtu kanalizācijas tīklā, ūdenstilpnēs vai citur, lai nodrošinātu pareizu notekūdeņu novadīšanu un vides aizsardzību.

Ieteikumi gadījumos, kad gruntsūdeņu līmenis teritorijā ir augsts

Viens no risinājumiem šādā situācijā ir sūkņa stacija, kas ļauj kontrolēt gruntsūdeņu līmeni infiltrācijas laukā. Parasti šāda stacija tiek uzstādīta pēc bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, lai paaugstinātu tehniskā ūdens līmeni, kas iztek no iekārtas pa virszemes slāņiem. Sūkņa stacijas ieplūdes un izplūdes caurules tiek pielāgotas atbilstoši klienta vajadzībām. Sūknētavas modelis tiek izvēlēts atkarībā no diennaktī pārsūknējamo notekūdeņu apjoma.

Situācijās, kad gruntsūdeņu līmenis ir ļoti augsts, zeme ir mitra un nav iespējams veikt infiltrāciju zemē, viens no iespējamajiem notekūdeņu novadīšanas veidiem ir izveidot infiltrācijas lauku uz pacēlumā, lai tas atrodas augstāk par maksimālo gruntsūdeņu līmeni.

Savukārt, ja ir iespējams novadīt attīrītu ūdeni atklātā vidē, to var novadīt grāvjos vai apkārt esošajās ūdenskrātuvēs.

Attēls: www.ecotehnologijas.lv

Ja vēlaties iegūt papildinformāciju par bioloģiskās kanalizācijas vai septiķa uzstādīšanas iespējām un risinājumiem savā privātīpašumā, aicinām apskatīt bio kanalizācijas pakalpojuma lapu, kurā sniegti plašāki paskaidrojumi par uzņēmuma pārstāvētajiem pakalpojumiem.