Viena no nepārprotamām, bet ļoti nopietnām privātmāju celtniecības problēmām ir liekā ūdens novadīšana no teritorijas. Galvenais līdzeklis, kā tikt galā ar lieko ūdeni, ir drenāžas sistēma. Augsts mitrums ir liela problēma, kas var būt liela galvas sāpe mājas īpašniekam. Analizēsim visas neērtības, kas saistītas ar augstu gruntsūdeņu līmeni.

Augsts mitrums ir pelējuma parādīšanās faktors uz sienām un uz griestiem.

Meliorācijas sistēmu uzturēšanas mērķis

Pasākums sevī ietver esošo meliorācijas sistēmu atjaunošanu vai jaunu sistēmu ierīkošanu mitrās aramzemēs. Meliorācijas sistēma ļauj novadīt lieko ūdeni no kultūraugu sakņu zonas, tādējādi saknēm piekļūst skābeklis, kā arī tiek veicināta optimāla mitruma režīma izveidošanās.

Veicamie darbi

Gruntsūdeņu pazemināšana lielos un mazos objektos

Infiltrācijas sitēmas

Materiāli drenāžas laukiem un to ierīkošana

Meliorācija - augsnes nosusināšana